‘अहमदनगर जिल्हा वाचनालय’ च्या उत्कर्षासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असणारा आमचा कमचारी वर्ग…

   अमोल इथापे(B.A. M.LIB) ग्रंथपाल
   नितीन भारताल(B.Com, B.LIB) सहाय्यक ग्रंथलय
पल्लवी कुक्कडवाल(B.A. B.LIB) निर्गम सहाय्यक
सौ. जोशी.व्ही.एस लिपिक
सौ. अलका घबाडे शिपाई
विठ्ठल शहापूरकर शिपाई
सिकंदर शेख ग्रंथलय सहाय्यक
गोंटला.के.डी ग्रंथलय सहाय्यक
फाटक.एस.एस ग्रंथलय सहाय्यक
गाडेकर.एस.जे ग्रंथलय सहाय्यक