‘अहमदनगर जिल्हा वाचनालय’ च्या उत्कर्षासाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असणारा आमचा कमचारी वर्ग…

   संजय लिहिणे(B.A. B.LIB)     ग्रंथपाल
   अमोल इथापे(B.A. M.LIB)   सहाय्यक ग्रंथपाल
   नितीन भारताल(B.Com, B.LIB)     लेखापाल
   सौ. अलका घबाडे   ग्रंथलय सहाय्यक
   पल्लवी कुक्कडवाल(B.A.  B.LIB)   ग्रंथलय सहाय्यक
   ओंकार बडगु(B.Com)   ग्रंथलय सहाय्यक
   सिकंदर शेख   ग्रंथलय सहाय्यक
आशिष तरोटे ग्रंथलय सहाय्यक
   विठ्ठल शहापूरकर शिपाई